Teaterparken 


  Location
  Teaterparken
  Förskottsvägen 20, Stockholm

  Project year
  2022

  Project no.
  8653